Karol urodził się w listopadzie 2008 roku w Krakowie, z wrodzoną wadą serca.
Wada Karola jest złożona, wymagająca kilkuetapowego leczenia chirurgicznego.
W wadzie tej ze względu na znaczne niedokształcenie prawej komory oraz brak zastawki trójdzielnej, nie ma możliwości korekcji anatomicznej, tzn. przywrócenia sercu normalnej budowy. Dlatego też serce Karola jest i będzie do końca życia sercem jednokomorowym.

Mając 10 miesięcy Karol został przyjęty do Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie i zakwalifikowany do I etapu leczenia operacyjnego.  Operacja odbyła się 17 września 2009 roku.

II etap leczenia operacyjnego Karola przewidziany jest między drugim, a trzecim rokiem życia.